powered by   logo adg

fikKs mobiel app

Over fiKks

fiKks is een initiatief van ADG dienstengroep, bedoeld om de schuldenproblematiek aan te pakken. Er zijn heel veel Nederlanders met schulden, 1 op de 5 heeft problemen om alle rekeningen te betalen. ADG is de afgelopen tijd in gesprek gegaan met burgemeesters en gemeenten in het hele land. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het probleem bespreekbaar wordt én dat mensen die tegen problemen aanlopen op tijd geholpen worden? Daarvoor hebben we fiKks in het leven geroepen.

Schulden zijn een immens probleem in de huidige tijd. Schulden zijn ingewikkeld. Het is een enorme klus om dit aan te pakken. Maar dat is geen reden om het niet te doen. Onze app en de platforms die erbij horen, helpen mensen om al in een vroegtijdig stadium aan de slag te gaan met geldproblemen. We merken dat zowel gemeenten als bedrijven heel enthousiast zijn. Momenteel lopen er pilots in een aantal gemeenten, en het doel is om in 2018 fiKks voor heel Nederland beschikbaar te stellen.

Het idee achter de app is laagdrempelige hulp bij geldproblemen. Deelnemers worden gekoppeld aan een buddy en via de app kunnen betalingsregels met bedrijven afgesproken worden. Het moet mensen in een vroegtijdig stadium hulp bieden, ver voordat de problemen echt uit de hand lopen. De app fiKks is er dus niet alleen voor de medewerkers van ADG dienstengroep, maar voor iedereen die dat nodig heeft.
 

Bestuur

Contactpersoon: Ron Steenkuijl
Functie: Directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

Namen bestuurders

Hans van Leeuwen, HR-directeur Asito
Hans Kroeze, CEO ADG dienstengroep
Ron Steenkuijl, Directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

Alle bestuurders van fiKks zijn onbezoldigd.

 

Financiën

Deelname aan fiKks voor mensen met schulden is gratis. Ook bedrijven die zich aansluiten bij fiKks betalen geen bijdrage.

De financiering is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Een investering door ADG dienstengroep voor het bouwen van de infrastructuur en het opstarten van fiKks.
  • Gemeenten, bedrijven en schuldeisers (collectieven) tonen grote interesse in samenwerking met fiKks. Zij zullen kunnen participeren in fiKks.

fiKks is onderdeel van de stichting Helden van de Wil, welke is opgezet door ADG dienstengroep. De stichting zorgt voor het beheer van het vermogen en de continuïteit van fiKks.

De organisatie van fiKks ziet zichzelf als regievoerder van het project. Na de initiële investering voor de digitale infrastructuur nemen de kosten sterk af. Een voor een worden gemeenten betrokken bij fiKks. De uitrol wordt gefaciliteerd door fiKks, maar het echte werk wordt in de gemeente zelf gedaan, met name door de werkgevers in deze gemeenten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De fiKks schulden app is gebouwd en is intern getest.

De website www.wijgaanhetfikksen.nl is gebouwd en live.

Verschillende gemeenten zijn benaderd. Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Oss en Den Bosch hebben zich aangemeld als pilotsteden. Tot en met Q3 van 2017 wordt de app in deze vijf steden getest op de basisfunctionaliteiten door 50 buddy’s die bekend zijn met schuldhulpverlening en 100 deelnemers. Op basis van de evaluatie van de tests wordt de app waar nodig aangepast.

In de periode juli tot eind oktober worden de platforms voor gemeenten en buddy’s gebouwd, alsmede een online opleiding voor de buddy’s en wordt implementatie in de pilotsteden voorbereid.

In 2018 wordt fiKks landelijk uitgerold, gemeente voor gemeente.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@wijgaanhetfikksen.nl.

 

« Terug naar de homepage

powered by  adg footer

Bewaren