powered by   logo adg

fikKs mobiel app

Met fiKks pak je geldzaken aan voor ze geldzorgen zijn

In Nederland kampt 20% van alle huishoudens met problematische schulden. Dit gaat verder dan af en toe een betalingsherinnering. Het gaat hier om mensen die zelf niet meer uit de problemen kunnen komen. Ook binnen ADG dienstengroep zien we met (te) grote regelmaat dat er loonbeslagen worden gelegd bij onze collega’s. En dan ben je eigenlijk al te laat. Daarom heeft ADG dienstengroep fiKks ontwikkeld: een schuldenplatform dat mensen helpt met hun geldzaken voordat het geldzorgen zijn.

 

 

De fiKks schulden app

fiKks bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is er de fiKks schulden app. Hierin zijn vijf functionaliteiten opgenomen

  • Het matchen van schuldenaar met een buddy, al dan niet anoniem voor de schuldenaar
  • Het gezamenlijk opstellen van het schuldendossier, op een eenvoudige en overzichtelijke manier
  • Het online organiseren van kostenverlagende en inkomensverhogende maatregelen
  • De app helpt te bepalen welke schulden het eerst moeten worden afgelost om extra kosten of gevolgen te vermijden
  • Het doel is om via de app rechtstreeks betalingsregelingen te kunnen treffen met schuldeisers

 

 
 
fikks app matchenfikks app organiserenfikks app actie 

 

Platform voor gemeenten en bedrijven

Gemeenten en bedrijven zijn essentieel. Voor gemeenten is armoede een van de grootste problemen. Niet alleen vanwege de uitkeringen die betaald moeten worden, maar ook door het negatieve sociale effect voor de stad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al veel gemeenten interesse hebben getoond in fiKks. De rol van gemeenten is die van netwerker. Zij roepen de grote werkgevers in de stad bijeen. De burgemeester of verantwoordelijke wethouder vertelt waarom de gemeente meedoet aan fiKks en roept werkgevers op om ook mee te doen.

tek stratenmakerVoor werkgevers zijn schulden ook een probleem. Mensen met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Een recente studie liet zelfs zien dat mensen met stress door schulden tijdelijk een verminderd IQ met 10 punten hebben. Wat we aan bedrijven vragen is consequente aandacht voor fiKks. In alle gesprekken met medewerkers wordt fiKks onder de aandacht gebracht. FiKks helpt de bedrijven om dit slim aan te pakken, bijvoorbeeld door over fiKks te spreken ‘voor het geval een andere collega geldzorgen heeft’.

Ook spelen gemeenten en werkgevers een rol bij het vinden van buddy’s. De buddy’s komen uit de vrijwilligersdatabanken van gemeenten of worden door werkgevers gestimuleerd om mee te helpen bij fiKks.


Zowel gemeenten als werkgevers betalen niets om mee te doen aan fiKks. De enige voorwaarde is commitment.

 

Platform voor buddy’s

Het derde element is het platform voor buddy’s. Mensen die buddy willen zijn, melden zich hier aan. Ze krijgen een korte test om te zien hoeveel ervaring en kennis ze hebben. Ook doorlopen ze hier trainingen om nog beter te worden in het begeleiden van mensen. De trainingen gaan niet over wet- en regelgeving. Deze is zo complex dat van een vrijwillige buddy niet verwacht kan worden dit bij te houden. Al dit soort informatie zit verwerkt in de app en wordt daar ook up to date gehouden. De taak van de buddy is puur het begeleiden en stimuleren van de schuldenaar op een positieve manier.

 

tek schoonmakers

Work in progress

tijdlijn fikks

Momenteel wordt er druk gebouwd aan de platformen. Vanaf mei 2017 wordt er in vijf gemeenten een pilot gedraaid om alle kinderziekten en bugs te ontdekken. Na de zomervakantie wordt fiKks verder uitgerold in deze vijf gemeenten. Vanaf 2018 begint de landelijke uitrol. Op deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u niets wilt missen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van ADG dienstengroep.

Over fiKks

fiKks is een initiatief van ADG dienstengroep, bedoeld om de schuldenproblematiek aan te pakken. Er zijn heel veel Nederlanders met schulden, 1 op de 5 heeft problemen om alle rekeningen te betalen. ADG is de afgelopen tijd in gesprek gegaan met burgemeesters en gemeenten in het hele land. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het probleem bespreekbaar wordt én dat mensen die tegen problemen aanlopen op tijd geholpen worden? Daarvoor hebben we fiKks in het leven geroepen.

Lees meer »

powered by  adg footer

Bewaren